Władze fundacji


Mgr inż. Krystyna Woźniak jest Prezesem Rady Fundacji „Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym” od 2020 roku. W samej Radzie działa od 2012 roku, czyli od samego początku działalności Fundacji. Wcześniej, przez niemal 25 lat, pracowała w Solarisie będąc m.in. Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Human Resources i IT.

Ukończyła studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), uzyskując tytuł magistra inżyniera ekonomisty rolnictwa.

Z początkiem 1996 roku podjęła pracę w nowopowstającej fabryce autobusów Solarisa. Utworzyła od podstaw dział personalny, przeszła przez wszystkie szczeble rozwoju w obszarze HR, pełniąc początkowo funkcję specjalisty, kolejno kierownika i dyrektora działu personalnego, zarządzając kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów w zakresie HR, bezpieczeństwa i higieny pracy, pozyskiwania funduszy unijnych, utrzymania ruchu. W latach 2008 – 2010 pełniła dodatkowo funkcję prokurenta Spółki. Funkcję w Zarządzie Solaris Bus & Coach sp. z o.o. sprawowała od 1 stycznia 2011 do 30 kwietnia 2020 roku zarządzając obszarem HR, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz IT.

Krystyna Woźniak jest mężatką. Ma dorosłą córkę. Wolny czas najchętniej spędza w swoim ogrodzie. Lubi wędrówki po górach.