Statut


 

Fundacja powstała, by nieść pomoc potrzebującym i bezbronnym ludziom oraz zwierzętom. Do jej celów statutowych należy:

 

  • wspieranie inicjatyw edukacyjnych o charakterze prozdrowotnym oraz
   w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

  • uczestniczenie w programach pomocowych skierowanych do dzieci
   i młodzieży,

  • propagowanie idei ochrony praw zwierząt,

  • promowanie wolontariatu, w tym również aktywizowanie pracowników
   i podmiotów zewnętrznych. 

 

Statut do pobrania