Misja

            Przyzakładowy żłobek „Pod Zielonym Jamniczkiem” powstał z myślą o pracownikach firmy Solaris i ich dzieciach. Misją naszego żłobka jest stworzenie wyjątkowego miejsca, zapewniającego bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci naszych pracowników w wieku od szóstego miesiąca do trzeciego roku życia. Głównym celem funkcjonowania placówki jest wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców. Naszym priorytetem jest dbanie o poznawczy i emocjonalno–społeczny rozwój dziecka. Szanujemy poczucie indywidualności każdego z nich. Traktujemy naszych „żłobkowiczów” podmiotowo, tworząc odpowiednie środowisko i warunki niezbędne do budowania solidnej podstawy intelektualnej i emocjonalnej. Kierując się zróżnicowanym i indywidualnym tempem rozwoju dziecka, pod względem emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym, w żłobku funkcjonują dwie grupy wiekowe: „Maluszki” i „Starszaki”. Każda z nich posiada swoją odpowiednio przygotowaną, bogato wyposażoną, przestronną salę, a nowoczesny plac zabaw i kącik ze zwierzętami umożliwia spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Wykwalifikowana kadra respektująca fakt, że każde dziecko to rozwijająca się w określonym tempie indywidualność, tworzy zbliżone do warunków domowych otoczenie, w którym dzieci czują się bezpieczne, a dowodem na to są uśmiechy na ich twarzach.


`

Żłobek "Pod Zielonym Jamniczkiem"