Kadra

 

Sylwia Kawecka

Dyrektor Ośrodka

 Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: Historia, specjalność nauczycielska oraz wiedza o kulturze). Ukończyłam także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry Dla Europy” (kierunek: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe) oraz Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Uczestniczyłam m.in. w warsztatach prowadzonych przez trenera pedagogiki Montessori „Wychowanie małego dziecka od 0 do 3 roku życia” oraz Kursie doskonalącym dla kierowników i pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, punktach i zespołach przedszkolnych oraz dziennych opiekunów i niań - "Bezpieczeństwo i higiena pracy w opiece nad dziećmi do lat 6".Moja dotychczasowa praca z dziećmi oparta w dużej mierze na wolontariacie, który odbyłam w gabinecie wspierania rozwoju dziecka, pomogła mi zdobyć umiejętności w prowadzeniu zajęć m.in. z zakresu arteterapii, zajęć muzyczno – ruchowych oraz szeroko pojętych zajęć pedagogiczno – edukacyjnych. Zdobyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe, a także fakt bycia mamą dwójki dzieci (Mikołaj 11 lat, Alicja 9 lat), doskonale przekładają się na pielęgnację, edukację i wychowanie dzieci w żłobku „Pod Zielonym Jamniczkiem”.Praca w tej placówce daje mi poczucie spełnienia oraz ogromną satysfakcję. Bezcennym widokiem  w czasie codziennych zajęć jest dla mnie uśmiech na twarzach naszych maluchów. Staram się tworzyć z nimi codzienność żłobkową uwzględniając potrzeby każdego z nich, traktując ich „małe wielkie” sprawy z szacunkiem i zaangażowaniem. Moim celem jest bycie ich nauczycielem - przyjacielem.