Nasza Fundacja wraz ze studentami i pracownikami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła projekt „Dzielimy się wiedzą”. 

W ramach programu realizowane jest przedsięwzięcie mające przyczynić się do osiągniecia celów wskazanych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętej przez ONZ w 2015 roku. Ideą programu jest praktyczna realizacja celu 4 zapisanego we wspomnianej Agendzie – Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie – poprzez przeprowadzenie przez studentów Uniwersytetu cyklu warsztatów adresowanych do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Założyliśmy, że w trakcie spotkań wolontariusze, będący słuchaczami różnych wydziałów UAM, przeprowadzają z uczniami praktyczne warsztaty, których wynikiem ma być wykonanie określonego zadania. Pierwszym z nich było przygotowanie i zrealizowanie przez uczniów, przy wsparciu grupy studentów, audycji radiowej. Uczniowie podzielili się na trzy grupy, z których każda realizowała wybraną część programu. Dostarczone 45 minut materiału audio zostało w trakcie warsztatów przygotowane tak, aby powstała kilkunastominutowa audycja radiowa mówiąca o świętach Bożego Narodzenia i zbliżających się feriach zimowych.

Więcej o programie "Dzielimy się wiedzą" można przeczytać tu: notatka do pobrania